KI AIKIDO


Ki-Aikido

(Shin Shin Toitsu

Aikido

) - styl

aikido

rozwinięty przez shihana

Koichi Tohei

(10 dan) i propagowany w ramach organizacji Ki Society.
W treningu

Ki-Aikido

nacisk jest skierowany na relaks i użyciu siły Ki. Ideałem stylu jest przeniesienie filozofii

aikido

do codziennego życia, zamiast traktowania

aikido

tylko jako układów ruchu i technik samoobrony. W ramach

Ki-Aikido

odbywają się zawody (taigi), jednakże nie jest to rywalizacja sportowa. Jest to raczej forma pokazu, mająca stanowić okazję do porównania swoich umiejętności i motywację do ich doskonalenia.

Oficjalną nazwą stylu jest Shin Shin Toitsu

Aikido

-

aikido

ze zjednoczonym ciałem i umysłem, ale bardzo często nazywa się go

Ki-Aikido

. Następnym określeniem stylu jest Shin Shin Toitsu Aikido Kai. Zgodnie z własnymi źródłami Ki Society,

Ki-Aikido

jest uprawiane przez około 30 000 osób w Japonii oraz około 100 000 osób poza nią, w 21 krajach. Te liczby nie obejmują organizacji senseia Kenjiro Yoshigasaki, Ki no Kenkyukai Association Internationale, będącej aż do 2003 roku częścią The European Shin Shin Toitsu Aikido. Obecnie czołową postacią stylu jest syn i spadkobierca jego założyciela, Shinichi Tohei. Nazwa

Ki-Aikido

jest używana także przez inne style, stworzone przez uczniów Tohei, na przykład

Aikido

Yuishinkai Koretoshi Maruyamy.