KI AIKIDO
Ki-Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) - styl aikido rozwinięty przez shihana Koichi Tohei (10 dan) i propagowany w ramach organizacji Ki Society. W treningu Ki-Aikido nacisk jest skierowany na relaks i użyciu siły Ki. Ideałem stylu jest przeniesienie filozofii aikido do codziennego życia, zamiast traktowania aikido tylko jako układów ruchu i technik samoobrony. W ramach Ki-Aikido odbywają się zawody (taigi), jednakże nie jest to rywalizacja sportowa. Jest to raczej forma pokazu, mająca stanowić okazję do porównania swoich umiejętności i motywację do ich doskonalenia.
Oficjalną nazwą stylu jest Shin Shin Toitsu Aikido - aikido ze zjednoczonym ciałem i umysłem, ale bardzo często nazywa się go Ki-Aikido. Następnym określeniem stylu jest Shin Shin Toitsu Aikido Kai. Zgodnie z własnymi źródłami Ki Society, Ki-Aikido jest uprawiane przez około 30 000 osób w Japonii oraz około 100 000 osób poza nią, w 21 krajach. Te liczby nie obejmują organizacji senseia Kenjiro Yoshigasaki, Ki no Kenkyukai Association Internationale, będącej aż do 2003 roku częścią The European Shin Shin Toitsu Aikido. Obecnie czołową postacią stylu jest syn i spadkobierca jego założyciela, Shinichi Tohei. Nazwa Ki-Aikido jest używana także przez inne style, stworzone przez uczniów Tohei, na przykład Aikido Yuishinkai Koretoshi Maruyamy.

stat4u kluby aikido inne sitemap