kluby aikido z województwa małopolskiego

Nowy Sącz
Międzyinstytutowa Sekcja Aikido przy Akademickim Związku Sportowym Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29
www.aikido.ch5.pl/
Nasza sekcja jest członkiem Polskiego Zrzeszenia Aikido i prowadzona przez wiceprezesa PZA mgr inż. Mariana Górkę (4 dan). W zajęciach biorą udział studenci, absolwenci i pracownicy PWSZ.

zobacz na mapie